Search and Rescue (SAR)

Op het gebied van Search and Rescue stellen wij onze duikcapaciteiten en materialen ter beschikking voor zowel binnen- als buitenlandse Search and Rescue teams. Alle Search and Rescue teams, zoekteams en/of particulieren kunnen een beroep op ons doen. Daar waar wij iets kunnen betekenen helpen we graag.

In Nederland is de noodhulp (redding van mens en dier) voorbehouden aan de brandweer. Om niet in het spreekwoordelijke vaarwater van de brandweer te zitten opereren wij niet in 'het gouden uur' tenzij wij hiervoor nadrukkelijk worden gevraagd.


Wij kunnen onze duikers en materialen onder andere inzetten bij:

- opsporing van vermiste personen;
- zoekacties ten behoeve van coldcase zaken;
- zoeken en bergen van bewijsmateriaal;
- zoeken en bergen van (grote) objecten.


Ons team heeft de beschikking over twee snelle motorboten (RHIB's) waarvan een is uitgerust met een geavanceerd sonar systeem en de ander ingericht is voor het vervoer en begeleiden van een duikteam. Onze RHIB's kunnen bijna overal te water worden gelaten. Zelfs in ondiep water kunnen we varen met de RHIB's. Op plekken waar het niet verantwoord is om te varen of te duiken kunnen we gebruik maken van onze onderwater robot (Remote Operated Vehicle, ROV).


Kijk op de pagina 'PSD uitrusting' voor meer informatie over de middelen die wij ter beschikking hebben en gebruiken.