Veiligheid & advies

Organiseert u werkzaamheden of een evenement op- of rondom het water, dan bent u als organisator wettelijk verplicht om de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen.
Onze specialisten kunnen u adviseren over hoe u de veiligheid en hulpverlening gedurende uw evenement het beste kunt organiseren. Ons team kan eventueel ondersteunen bij het organiseren van de veiligheid in- en op het water tijdens uw evenement.

 

 
  Wat zouden wij voor u kunnen betekenen?
 
 
  - professioneel advies op maat voor uw evenement;
 
  - een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E);

  - een Taak Risico Analyse (TRA) voor de hulpverleners.   
 
 
 
 
Wilt u onze veiligheidsspecialisten of ons team inzetten bij uw evenementen, opleidingen of andere activiteiten?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie.