Operationeel
    
Wij kunnen professionele hulp bieden aan hulpverleningsinstanties van de overheid, Search and Rescue (SAR) teams en particulieren in diverse situaties.
Denk hierbij aan het zoeken naar vermiste personen op- en rondom het water, het assisteren bij rampen zoals overstromingen of het zoeken en bergen van voorwerpen.

Onze duikers zijn breed opgeleid en hebben hun eigen specialisaties.
Voor operationele inzetten maken wij onderscheid tussen de volgende soorten inzetten:

- search and rescue (SAR);
- ondersteuning van evenementen;
- maatschappelijke dienstverlening.

 
Wij hebben de soorten inzetten op deze wijze onderverdeeld omdat het tevens de prioriteiten weergeeft. Hierdoor kan er (intern) rekening gehouden worden met ad-hoc inzetten en het inplannen van andere activiteiten waarbij geen spoed geboden is.

Welke soort inzet voor u van toepassing kan zijn, kunt u lezen op de volgende pagina's.

 
 
 
 
 
 
 
Search and Rescue (SAR)

Evenementenondersteuning    Maatschappelijke dienstverlening

 
 
Werkwijze en procedures

Wij verrichten al onze duikwerkzaamheden volgens de internationale normen geldend voor Search and Rescue duikteams.
Onze werkwijze is vastgelegd in de eigen Standard Operating Procedures (SOP’s) en Standard Operating Guidelines (SOG’s).
Deze procedures en richtlijnen zijn vastgesteld aan de hand van de internationale standaard en zijn in overeenstemming met de (inter-)nationale wetgeving.
Mocht u interesse hebben in onze procedures en richtlijnen kunt u contact met ons opnemen, wij beantwoorden graag al uw vragen.